Juniper Networks rozszerza urządzenia serii SRX o SRX3000 Services Gateways

Leiden, 9 marca 2009 r. - Juniper Networks, lider na rynku wysokowydajnych usług sieciowych, poinformował w dniu dzisiejszym o rozszerzeniu infrastruktury Juniper Networks obejmującej urządzenia serii SRX o nową serię produktów SRX3000, stanowiących rozszerzalną infrastrukturę sieciową oraz oferujących usługi bezpieczeństwa, które pracują na oprogramowaniu JUNOS®, oraz wykorzystujących sieciowy system operacyjny pojedynczego źródła, który łączy usługi trasowania, przełączania oraz bezpieczeństwa. SRX3000 stanowi idealne rozwiązanie dla centrów danych, firm, sektora publicznego oraz środowiska usługodawców, oferując elastyczność, bezpieczeństwo, skalowalność, prostotę obsługi oraz niezawodność, które to elementy są wymagane przez wysokowydajne przedsiębiorstwa zainteresowane wdrażaniem nowej generacji usług. Jako jedyny usługodawca zapewniający łączność bramową z zewnętrznymi sieciami (Services Gateways) oraz bezpieczeństwo sieciowe po rozsądnej cenie i o odpowiednich parametrach, oraz umożliwiający zarówno niewielkie wydatki inwestycyjne CAPEX oraz długoterminowe inwestycje OPEX, zarówno SRX3400 jak i SRX3600 mogą znacząco zmniejszyć złożoność sieciową oraz obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO) nawet o 65%. Równocześnie przyczyniają się do znaczącego obniżenia zużycia energii oraz wymaganej przestrzeni serwerowej nawet o 80% w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa.

Juniper Networks - SRX

Wysokowydajne przedsiębiorstwa postrzegają sieć jako krytyczny element na drodze do przyspieszania rozwoju nowych usług oraz jako element napędzający wydajność przedsiębiorstwa, zwłaszcza z 10-gigabitowym urządzeniem ethernetowym (GE), które stało się nowym standardem. W celu rozwijania i zarządzania złożonymi sieciami, przedsiębiorstwa muszą szybko dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych, nie zaniedbując jednakże aspektów bezpieczeństwa lub wydajności. Seria SRX3000 stanowi rozszerzenie rodziny platform Services Gateways firmy Juniper (patrz ogłoszenie o wprowadzeniu serii SRX5000), którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa sieciowego po rozsądnej cenie i o odpowiednich parametrach, zaprojektowanych tak, aby zapewnić bezpieczeństwo usług oferowanych w chwili obecnej. Jest to również rozwiązanie oferujące elastyczność, która jest niezbędna do zabezpieczenia przyszłych usług. Umożliwia to wysokowydajnym przedsiębiorstwom szybkie i ekonomicznie efektywne wdrażanie nowych usług, adaptację do zmieniających się warunków rynkowych oraz biznesowych, a także wzrost wydajności, co napędza rozwój oraz innowacyjność.

„Firmy poszukują urządzeń, które oferują zintegrowane funkcje bezpieczeństwa oraz które stanowią odpowiednio dobraną mieszaninę zaawansowanego perymetru i bezpieczeństwa centrum danych, pracowników oraz klientów” – powiedział Phil Hochmuth, starszy analityk w Yankee Group – „Firmy te poszukują również elastycznych rozwiązań typu ‘płać w miarę wzrostu potrzeb’, dzięki którym mogą obniżyć całkowity koszt posiadania, nie rezygnując z nowych usług w miarę rozwoju firmy. Produkty Juniper Netorks serii SRX3000 tworzą solidną platformę bezpieczeństwa dla organizacji, które pragną w sposób bezproblemowy wdrażać dodatkowe usługi bezpieczeństwa bez narażania wydajności i niezawodności całego systemu”.

Elastyczność i bezpieczeństwo bez kompromisów

Seria SRX3000 oferuje elastyczne i modułowe podejście, pozwalające na osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej nad firm, które pragną równocześnie poprawić sposób zabezpieczenia danych, zachowania zgodności, zwiększenia wydajności oraz obniżenia całkowitego kosztu posiadania. Oprócz świadczenia usług firewall, seria SRX3000 w sposób natywny integruje szereg innych usług takich jak system wykrywania i zapobiegania włamaniom (Intrusion Prevention System - IPS), ochrona przed atakami typu DDos/DoS (Distributed Denial of Service), tłumaczenie adresów sieciowych (Network Address Translation - NAT), polityka i kontrola, zarządzanie tożsamością oraz jakość usług (Quality of Service - QoS). Zdolność urządzeń serii SRX do wspierania i optymalizacji wielu usług w połączeniu z elastycznością ekonomicznie efektywnego skalowania przekłada się na bezkompromisową wydajność i bezpieczeństwo aplikacji oraz usług działających w sieci, co z kolei zapewnia lepsze doświadczenia użytkowników i poprawia wydajność pracy.
Skalowalność

Seria SRX została zbudowana w oparciu o pierwszą w branży „bezkompromisową” architekturę „Dynamic Services Architecture”, która stanowi elastyczny projekt potrafiący jednocześnie skalować zintegrowane usługi oraz posiadający możliwości sieciowe na jednej architekturze w celu zredukowania rosnących potrzeb i niebezpieczeństw sieciowych. „Dynamic Services Architecture” Juniper Networks oferuje dedykowany silnik podwójnego zarządzania oraz specjalnie zaprojektowaną w szybkości terabitowej technologię fabryczną klasy operatorskiej, która gwarantuje szybki, niezawodny oraz bezpieczny dostęp do aplikacji i usług z poziomu jednosieciowej architektury pracującej w oparciu o jeden system operacyjny zarządzany przez jeden model zarządzania. Rozszerzalność Serii SRX oferuje skalowalną wydajność opartą na odpowiednich kształtach, rodzajach usług oraz wielu wejściach/wyjściach i kartach przetwarzających usługi (SPC). W przeciwieństwie do jednofunkcyjnych urządzeń bezpieczeństwa lub tradycyjnych platform obudów, SRX Services Gateway oferuje szeroki zakres usług wychodzących naprzeciw rosnącym potrzebom wysokowydajnych przedsiębiorstw. Zakres usług, jak również zdolność do włączenia nowych funkcjonalności, znacząco przyspieszają instalację aplikacji i świadczenie usług.

„Elastyczna architektura serii SRX Juniper Networks pozwala nam wykonać śmiały krok naprzód w zrozumieniu rozwijającego się rynku SMB, jaki musimy zrobić, aby utrzymać ultrawysoki poziom bezpieczeństwa bez pogorszenia wydajności” – powiedział Bob Cichon, prezes Newtek Technology Services.

Prostota i niezawodność działania

Urządzenia serii SRX pracują na JUNOS, dzięki czemu oferują niezrównaną niezawodność oraz prostotę działania. JUNOS pomaga zautomatyzować działania sieciowe poprzez zapewnienie jednej spójnej funkcji wdrażania w całej sieci w jednym ciągu wyzwalającym, który minimalizuje złożoność, koszty i ryzyko związane z wdrażaniem funkcji sieciowych i ulepszeniami. Pomaga to obniżyć koszty operacyjne i zarządzanie złożonością oraz dostarcza administratorom sieci więcej czasu na innowacje, a także dostarcza nowe aplikacje, generujące przychody.

„SRX3000 stanowi nieustające zaangażowanie firmy Juniper ukierunkowane na zapewnienie najbardziej innowacyjnych i efektywnych kosztowo produktów bezpieczeństwa” – powiedział Douglas Murray, wiceprezes i dyrektor generalny działu High-End Security Systems, Juniper Networks. – „Zadaniem SRX3400 i SRX3600 jest poprawa wydajności oraz pokonywania kompromisów występujących obecnie w produktach zabezpieczeń. Seria SRX integruje bezpieczeństwo oraz usługi sieciowe, które są cechami wymaganymi przez klientów.”
SRX3400 i SRX3600 Services Gateways

SRX3600 jest pierwszą na rynku pojedynczą platformą, która umożliwia budowę sieci 10 GE, mogących obsługiwać zapory sieciowe o przepływności 30 Gbps, do 10 Gbps dla ruchu VPN, 10 Gbps dla IPS oraz 175 000 nowych połączeń na sekundę. SRX3400 może obsłużyć zaporę sieciową o przepływności 20 Gbps, do 6Gbps dla ruchu VPN, 6 Gbps dla IPS oraz 175 000 nowych połączeń na sekundę. Zarówno SRX3400 jak i SRX3600 mają budowę typu mid-plane, dzięki czemu oferują dwukrotnie większą elastyczność niż inne jednostki o podobnej wielkości. Podobnie jak linia SRX5000, linia SRX3000 pozwala na skalowanie kart SPC oraz kart I/O zależnie od liczby potrzebnych portów Ethernet i realizowanych usług.

Brama usługowa serii SRX3000 jest elementem niedawno zapowiedzianych adaptacyjnych rozwiązań do zapobiegania zagrożeniom (Adaptive Threat Management Solutions) firmy Juniper Networks (patrz dzisiejsza zapowiedź). Opierając się na dynamicznej, otwartej infrastrukturze bezpieczeństwa, adaptacyjne rozwiązania do zapobiegania zagrożeniom firmy Juniper wykorzystują nowe i udoskonalone technologie oparte na najlepszych w swojej klasie produktach sieciowych.

Więcej informacji: Juniper Networks

Partners & references

Juniper Networks