Oferty pracy

Oferty pracy

 

Infradata jest międzynarodowym integratorem IT, który działa w szeroko pojętym obszarze rozwiązań sieciowych, uwzględniając ich bezpieczeństwo i przykładając szczególną uwagę do jakości świadczonego serwisu. Rozwiązania, które proponujemy są odpowiedzią na wyzwania biznesowe dzisiejszego świata. Wdrażane przez nas technologie uwzględniają kontekst dostępności infrastruktury, aplikacji i serwisów, jakością współpracy z klientem kieruje dobre „user experience” będące końcowym efektem naszej pracy.

Nasze wartości i wizja:

 

Infradata Poland


 


Polski zespół Infradata tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Wartości którym hołdujemy w codziennej pracy to wzajemny szacunek, pomoc oraz budowanie zespołu na który zawsze można liczyć a także właściwy balans pomiędzy kariera zawodową a życiem prywatnym. To wszystko sprawia, że Infradata jest na polskim rynku pracodawcą wyjątkowym. Będąc firmą zorientowaną na Klienta i innowacyjność, oferujemy miejsce pracy pełne wyzwań. Od naszych pracowników oczekujemy zaangażowania w realizację naszej misji a zarazem nasi pracownicy stanowią naszą największą wartość.

Infradata oferuje miejsce pracy pełne wyzwań, będąc firmą zorientowaną na Klienta i innowacyjność. Od naszych pracowników wymagamy pełnego zaangażowania w realizację naszej misji a zarazem nasi pracownicy stanowią naszą największą wartość. Inwestujemy w jakość i kompetencje. Zapewniamy naszym pracownikom ciągły rozwój inwestując w ich szkolenia techniczne jak i interpersonalne.

Poszukujemy najlepszych i żądnych rozwoju indywidualności, którzy nie boją się wyzwań. Swoje CV wysyłajcie na adres info@infradata.pl albo hr@infradata.nl.